Υπάρχει πλήθος πτυχών για το πώς μπορεί να συλληφθεί η έννοια της ασφαλείας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι συμβαίνουν και μέσα στις επιχειρήσεις.

Πριν το σχεδιασμό οποιουδήποτε επαγγελματικού σχεδίου ασφάλειας αναγκαία είναι η μελέτη ανάλυσης ρίσκου. Αυτή η μελέτη θα είναι ο πυλώνας για την ασφάλεια της κάθε επιχείρησης οποιασδήποτε κρισιμότητας.

Με την εκτίμηση αυτή, τα μέτρα ασφάλειας που θα επιλεγούν θα αφορούν αυτήν μονάχα την επιχείρηση αυτό μονάχα το κτίριο.

Ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μια επιχείρηση με έναν επιστημονικό και συνολικό τρόπο αντιμετώπισης, από την L.A. TSCM.

Η εταιρία μας με ένα πυκνό, πανελλαδικό δίκτυο διαπιστευμένων πραγματογνωμόνων – επιθεωρητών – εκτιμητών, παρέχει πιστοποιημένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Επιθεωρήσεις κινδύνου
  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων.
  • Περιβαλλοντική διαχείριση
  • Εκτιμήσεις αξιών
Η αναζήτηση της αλήθειας έχει περισσότερη αξία, από τη γνώση της αλήθειας!

Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781, Γερμανός διαφωτιστής.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ζητήστε Προσφορά

Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

Αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις